School voor iedereen

Werken met laptops

Werken met laptops

Vanaf het schooljaar 2018-2019 werken we met laptops/devices. We vragen ouders/verzorgers om bij te dragen aan de aanschaf van een laptop/device voor hun zoon of dochter. Dit is door de oudergeleding van onze MR goedgekeurd.

Doel

Op de RSG Tromp Meesters hebben we in ons leermiddelenbeleidsplan verwoord wat we willen bereiken met ons onderwijs:

  1. Op de RSG willen we onze leerlingen voorbereiden op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals o.a. verwoord in de zogenaamde “21st Century Skills
  2. Op de RSG willen we onderwijs bieden dat aansluit bij de individuele leerling. We differentiëren om meer gepersonaliseerd leren mogelijk te maken.
  3. Op de RSG willen we op basis van leerdoelen lesgeven. We werken opbrengstgericht met leerdoelen, toetsen formatief (om feedback te geven) en summatief (voor een cijfer) en coachen onze leerlingen.

Als hulpmiddel om deze doelen te realiseren hebben we gekozen voor een combinatie van boeken en digitale leermiddelen. Bij een aantal vakken wordt gewerkt met digitale lesmethodes van de uitgever die via het device beschikbaar zijn. Bij andere vakken zal, naast de boeken, gekeken worden hoe het device ondersteunend kan zijn bij het onderwijsleerproces of zal (deels) vervangend materiaal via het device worden aangeboden.

Aanschaf

Medio mei van elk jaar krijgt u een e-mail waarin u geïnformeerd wordt over de aanschaf van een device. De volgende zaken zijn daarbij van belang:

Specificaties eigen laptop

Onderstaande specificaties zijn minimale eisen, alles wat hetzelfde is of hoger, is goed.

Chromebooks en Apple Mac Books worden niet ondersteund.

Stationsstraat

0521 – 512 220 (PRO)
0521 – 521 401 (PLUS)

Stationsstraat 40
8331 GK Steenwijk

Lijsterbesstraat

0521 – 514 137

Lijsterbesstraat 1
8331 NS Steenwijk

Postadres

Postbus 168
8330 AD Steenwijk

RSG Tromp Meesters

Volg ons

Copyright © 2021 RSG Tromp meesters, ontwerp en realisatie BijzonderOnline

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS