Werken met laptops

Werken met laptops

Invoering

Vanaf het schooljaar 2018-2019 werken we met laptops/devices (zie ook de FAQ hieronder). We vragen ouders/verzorgers om bij te dragen aan de aanschaf van een laptop/device voor hun zoon of dochter. Dit is door de oudergeleding van onze MR goedgekeurd.

Doelen en hulpmiddelen

Op de RSG Tromp Meesters hebben we in ons leermiddelenbeleidsplan verwoord wat we willen bereiken met ons onderwijs:
  1. Op de RSG willen we onze leerlingen voorbereiden op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals o.a. verwoord in de zogenaamde “21st Century Skills
  2. Op de RSG willen we onderwijs bieden dat aansluit bij de individuele leerling. We differentiëren om meer gepersonaliseerd leren mogelijk te maken.
  3. Op de RSG willen we op basis van leerdoelen lesgeven. We werken opbrengstgericht met leerdoelen, toetsen formatief (om feedback te geven) en summatief (voor een cijfer) en coachen onze leerlingen.
Als hulpmiddel om deze doelen te realiseren hebben we gekozen voor een combinatie van boeken en digitale leermiddelen. Bij een aantal vakken wordt gewerkt met digitale lesmethodes van de uitgever die via het device beschikbaar zijn. Bij andere vakken zal, naast de boeken, gekeken worden hoe het device ondersteunend kan zijn bij het onderwijsleerproces of zal (deels) vervangend materiaal via het device worden aangeboden.

Wat betekent dit voor u als ouder?

Medio mei van elk jaar krijgt u een e-mail waarin u geïnformeerd wordt over de aanschaf van een device. De volgende zaken zijn daarbij van belang:
  • De RSG Tromp Meesters betaalt € 25 per leerling, per schooljaar mee aan uw device én zorgt voor alle (betaalde) apps, waaronder het Office365 pakket. Dit kan ook gratis thuis op een PC worden geïnstalleerd.
  • De RSG Tromp Meesters biedt een devices aan via een webshop samen met onze leverancier.
  • Huur met optie tot koop (gespreide betaling) is mogelijk (zonder BKR registratie). De voorwaarden volgen via de bestelprocedure.
  • Voor sommige ouders bestaat de mogelijkheid tot een financiële tegemoetkoming via de IGSD. Daarnaast kunt u in gesprek gaan met school om een passende oplossing te vinden.


FAQ – Veel gestelde vragen

Toen wij een aantal jaar geleden voor een iPad kozen, waren daar drie goede redenen voor: (1) een iPad geeft vrijwel nooit een storing; (2) de batterij van een iPad gaat een schooldag mee; (3) er is veel educatieve content te vinden voor iPads.

Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn we overgestapt op een laptop. De huidige klassen met iPads kunnen hier gewoon gebruik van blijven maken. Die blijven we ondersteunen. De redenen voor de keuze van de iPad gelden niet meer alleen voor de iPad. Andere devices zijn steeds beter geworden, de batterijen van laptops gaan ook lang mee en de educatieve content is webbased geworden en niet meer afhankelijk van specifieke app van een bepaald systeem.  In ons onderwijs wordt van leerlingen steeds meer een productieve houding (zelf dingen maken) verwacht en minder een consumtieve houding (lezen en invuloefeningen maken). Voor de producite 

We adviseren een bepaald type laptop, wat ook op de andere scholen binnen de stichting gebruikt wordt. Als ouder kunt u dit apparaat met korting aanschaffen via de leverancier van school. U mag ook zelf een ander apparaat aanschaffen, als dat aan de minimale eisen voldoet.

Deze vraag wordt vaak gesteld in de discussie over de bekostiging van het device. In hoeverre mag een school hier geld voor vragen van ouders? Hier zijn zelfs Kamervragen over gesteld en rechtszaken over gevoerd. Een device is geen leermiddel in de betekenis dat deze door school gratis wordt verstrekt, zoals bij boeken het geval is. Scholen krijgen ook geen vergoeding voor het verstrekken van devices zoals een iPad of laptop.

Toch vinden de Minister van Onderwijs, het maatschappelijk middenveld en onze school het belangrijk dat het onderwijs voorbereidt op de toekomst, met devices die daarin een belangrijke plek innemen. Daarom vragen wij ouders een bijdrage te leveren in de aanschaf. Voor sommige ouders bestaat de mogelijkheid tot een financiële tegemoetkoming via de IGSD. Daarnaast kunt u in gesprek gaan met school om een passende oplossing te vinden. Zie ook de website oudersonderwijs.nl.

Asfati – Ik leer veel in de lessen, maar ik leer ook om minder snel boos te zijn en me minder snel aangevallen te voelen.
De school en de docenten zijn leuk! Ik wil als verpleegkundige in de zorg werken.