School voor iedereen

Mavo

Mavo

De mavo

Iedereen heeft talenten. Wij zien het als onze taak om die talenten bij jou te ontdekken én je vervolgens te helpen bij het verder ontwikkelen van die talenten. We bereiden je voor op je toekomst door te kijken waar jij in uitblinkt en ook waar jij nog wat extra ondersteuning en aandacht kunt gebruiken.

Mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs) duurt vier jaar en bereidt jou voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Eigenlijk heet het mavo officieel voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) theoretische leerweg. Wij hebben er in Steenwijk voor gekozen het ‘mavo’ te noemen.

Je kunt bij ons in de bovenbouw kiezen uit de
volgende profielen:

  • Zorg en welzijn
  • Techniek
  • Economie
  • Groen


Mevrouw Gerrits is de afdelingsleider van de mavo bovenbouw. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze wordt daarbij ondersteund door mevrouw Bomhof als afdelingscoördinator.

Doorstroom tussen onze afdelingen is mogelijk, dus je kunt veel kanten op

Mavo bovenbouw

De klassen 3 en 4 mavo vormen samen de bovenbouw van de mavo. De mavo leidt op voor een diploma met veel algemene ontwikkeling en goede doorstroommogelijkheden naar niveau 4 van het mbo en naar havo.

Vakkenpakket en profielkeuze

Aan het eind van 2 mavo maak je een eerste vakkenpakketkeuze uit een beperkt aantal vakken. Pas aan het eind van de derde klas kies je een definitief profiel en vakkenpakket. In elk leerjaar word je voorbereid op deze keuzes bijvoorbeeld door opdrachten van je decaan, voorlichtingsavonden, bedrijvenbezoeken, meeloopdagen bij het mbo en een bezoek aan de Onderwijsbeurs.

Jouw keuzes

Je krijgt begeleiding bij het kiezen van je vakkenpakket, je profiel en je vervolgopleiding. We bespreken jouw wensen, de haalbaarheid daarvan, het vakkenpakket in relatie tot je vervolgopleiding en het belang van deze vakken. Twijfel je ergens over of heb je een vraag, bespreek dit dan met je coach of met de decaan.

Extra’s

Je krijgt op de RSG Tromp Meesters veel mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen. Dit doen we niet alleen tijdens de lessen, maar ook met extra activiteiten. 

Internationaal

In de vierde klas ga je naar het buitenland als kennismaking met een ander Europees land. Je leert de historie en cultuur kennen en het werken in een ander land in de Europese Unie. 

Nieuwe vakken

In klas 3 krijg je te maken met een aantal nieuwe vakken waaronder Cultureel Kunstzinnige Vorming (CKV). Bij dit vak staat zelf ervaren wat kunst en cultuur is centraal, onder andere door opdrachten te maken op school, een museum te bezoeken, het volgen van workshops en meedoen met 4 culturele activiteiten. CKV sluit je aan het eind van klas 3 af met een voldoende of goed.

In klas 3 kun je LO2 kiezen als extra examenvak. Dat betekent 3 uur extra sport in de week en in klas 4 heb je 4 uur LO2 in de week. Naast extra sport zijn je bezig houden met een gezonde leefstijl, uitdagingen aangaan, zelf les geven, 20 uur stage lopen, samenwerken en organiseren belangrijke onderdelen. Examen doen in sport is een extra voorbereiding op verschillende opleidingen zoals CIOS en Sport en Bewegen.

Bij het vak maatschappijleer leer je een eigen mening te vormen en te uiten. Er komen verschillende thema’s aan de orde zoals: cultuur, politiek, massamedia en multiculturele samenleving. Maatschappijleer wordt in klas 3 met een cijfer afgesloten en dit cijfer telt mee voor de zak-/slaagregeling.

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Zoek

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS