School voor iedereen

Voor medewerkers

Voor medewerkers

Medewerkers van de RSG Tromp Meesters vinden op deze pagina een aantal nuttige hulpmiddelen voor het werk waarop kan worden ingelogd. 

AFAS Insite
ERP software voor medewerkers, budgethouders en management.

CumLaude
Management Informatie Systeem voor de schoolleiding en sectievoorzitters om allerlei kengetallen en prestatie-indicatoren te raadplegen.

Cijfercalculator of Cijfersberekenen.nl
Met deze tools kunnen docenten op verschillende manieren punten op toetsen omrekenen naar cijfers. Dit is geen officiële door school voorgeschreven berekenwijze, maar slechts een van de hulpmiddelen die online beschikbaar zijn voor dit doel.

Foleta
FoLeTa is een programma voor Formatieplanning, Les- en Taaktoedeling. Docenten en andere medewerkers kunnen online hun taak-en lessenverdeling inkijken. Voor meer informatie kijk op www.foleta.nl. Logingegevens zijn verkrijgbaar via onze personeelsfunctionaris.

Magister Web (6)
Hier kan het personeel inloggen op de docenten omgeving van Magister.

Office365
Personeelsleden (en leerlingen) kunnen Office365 gebruiken voor e-mail, Word-, Excel-, PowerPoint-apps, OneNote, de could opslag OneDrive en Teams.

Outlook Web App (Office365)
Hier kan het personeel via Outlook Web App (OWA) inloggen op webmail van Office365 met het account van de RSG Tromp Meesters.

Reserveringssysteem
Hier kan het personeel via de reserveringssysteem ICT voorzieningen en spreekkamers reserveren.


Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Search

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS