Voor medewerkers

Voor medewerkers

Personeel van de RSG Tromp Meesters vindt op deze pagina een aantal nuttige hulpmiddelen voor het werk waarop kan worden ingelogd. Nb: Klik op de titel van onderstaande hulpmiddelen om deze te activeren.

AFAS Insite
ERP software voor medewerkers, budgethouders en management.

CumLaude
Management Informatie Systeem voor de schoolleiding en sectievoorzitters om allerlei kengetallen en prestatie-indicatoren te raadplegen.

Cijfercalculator of Cijfersberekenen.nl
Met deze tools kunnen docenten op verschillende manieren punten op toetsen omrekenen naar cijfers. Dit is geen officiële door school voorgeschreven berekenwijze, maar slechts een van de hulpmiddelen die online beschikbaar zijn voor dit doel.

Foleta
FoLeTa is een programma voor Formatieplanning, Les- en Taaktoedeling. Docenten en andere medewerkers kunnen online hun taak-en lessenverdeling inkijken. Voor meer informatie kijk op www.foleta.nl. Logingegevens zijn verkrijgbaar via onze personeelsfunctionaris.

Magister Web (6)
Hier kan het personeel inloggen op de docenten omgeving van Magister.

Office365
Personeelsleden (en leerlingen) kunnen Office365 gebruiken voor e-mail, Word-, Excel-, PowerPoint-apps, OneNote, de could opslag OneDrive en Teams.

Outlook Web App (Office365)
Hier kan het personeel via Outlook Web App (OWA) inloggen op webmail van Office365 met het account van de RSG Tromp Meesters.

Microsoft Teams
Hier kan het personeel via Teams inloggen met het account van de RSG Tromp Meesters.

Reserveringssysteem
Hier kan het personeel via de reserveringssysteem ICT voorzieningen en spreekkamers reserveren.

RTTI-online
Voor toegang tot het online systeem van de toetsscores voor RTTI en OMZA.

TeamViewer Quick Support
Hulp op Afstand. Gebruik op verzoek van ICT.