School voor iedereen

Privacystatement

Privacy-
statement

Informatiebeveiliging en Privacy

De Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland-Weststellingwerf (SVOSW) bestaat uit de scholen Linde College, CSG Eekeringe en RSG Tromp Meesters. Op SVOSW vinden we de informatiebeveiliging en privacy (IBP) van iedereen op school heel belangrijk.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in heel Europa. De AVG wordt in het Engels ‘General Data Protection Regulation’  (GDPR) genoemd. Op deze pagina is de informatie te lezen over hoe wij met Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) omgaan binnen de stichting en op de RSG Tromp Meesters.

We geven hier een leesbare samenvatting. Voor details wordt verwezen naar onderstaande formele documenten:


Informatie en communicatie technologie is noodzakelijk in de ondersteuning van het onderwijs. Omdat we met persoonsgegevens (van onszelf, leerlingen en anderen) werken, is privacywetgeving daarop van toepassing. Dit houdt in dat wij iedereen op school willen beschermen tegen al dan niet opzettelijke aantasting van die privacy.

Om dat te bereiken hanteren we een aantal uitgangspunten en maken we afspraken waaraan iedereen binnen onze school zich dient te houden. Hiermee willen we de goede naam van de school, haar leerlingen, ouders, medewerkers en andere betrokkenen waarborgen.

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Search

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS