School voor iedereen

Onze stichting

Onze stichting

De Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland – Weststellingwerf (SVOSW), verzorgt algemeen toegankelijk, goed en thuisnabij onderwijs.

De scholen die onder de stichting vallen zijn:

  • CSG Eekeringe – de christelijke scholengemeenschap voor vmbo en mavo (TL) te Steenwijk (Brin 23WU);
  • Linde College – de samenwerkingsschool voor Rooms-Katholiek en openbaar (algemeen bijzonder) onderwijs te Wolvega (Brin 19LO);
  • RSG Tromp Meesters – de combinatie van de openbare RSG Tromp Meesters voor vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium (Brin 16GZ) en de RSG Tromp Meesters Praktijkschool (Brin 29YV), beiden te Steenwijk.

De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 05069588. Kijk voor meer informatie over de stichting, het bestuur en de Raad van Toezicht op www.svosw.nl.

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) van de Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland-Weststellingwerf bestaat uit een éénhoofdig bestuur. De bestuurder is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan de rectoren/directeuren van de scholen van de stichting.

Contactgegevens

Bestuurder:de heer M.O. Vrolijk
Postadres:Postbus 168, 8330 AD Steenwijk
Bestuurssecretariaat:0521 512 220 of  info@svosw.nl

Meer informatie over het college van bestuur is te lezen in het Handboek Goed onderwijsbestuur.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van het bestuur. Het toezicht is integraal, dus omvat alle aspecten van het functioneren in hun onderlinge samenhang. De Raad van Toezicht houdt niet alleen toezicht op de feitelijke gang van zaken, zoals die zich heeft voorgedaan, maar ook op de strategie en het beleid voor de toekomst. De Raad van Toezicht van SVOSW bestaat uit de volgende personen:

NaamFunctie
Mevrouw G. Tolvoorzitter
Mevrouw S.S. Weistravice-voorzitter
Mevrouw I. Soeterslid
De heer P. van Essenlid
De heer D.P. Halbesmalid

Het uitgangspunt van de Raad van Toezicht is dat het handelen van de raad een toegevoegde waarde heeft voor SVOSW. Meer informatie over de Raad van Toezicht staat in het Handboek Goed onderwijsbestuur.

Stationsstraat

0521 – 512 220 (PRO)
0521 – 521 401 (PLUS)

Stationsstraat 40
8331 GK Steenwijk

Lijsterbesstraat

0521 – 514 137

Lijsterbesstraat 1
8331 NS Steenwijk

Postadres

Postbus 168
8330 AD Steenwijk

RSG Tromp Meesters

Volg ons

Copyright © 2021 RSG Tromp meesters, ontwerp en realisatie BijzonderOnline

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS