School voor iedereen

Onze stichting

Onze stichting

Simant

SG Eekeringe maakt onderdeel uit van stichting Simant. Naast SG Eekeringe vallen ook de volgende scholen onder het bestuur van Simant:

  • SG Eekeringe (Steenwijk)
  • Linde College (Wolvega)
  • Stellingwerf College (Oosterwolde)


Het college van bestuur van Simant bestaat uit de heer M.O. Vrolijk (bestuurder) en mevrouw S. van der Wijk (lid college van bestuur). De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur.

Het college van bestuur van Simant bestaat uit de heer M.O. Vrolijk (bestuurder) en mevrouw 

Meer informatie Simant vind je op www.simant.nl.

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) van de Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland-Weststellingwerf bestaat uit een éénhoofdig bestuur. De bestuurder is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan de rectoren/directeuren van de scholen van de stichting.

Contactgegevens

Bestuurder:de heer M.O. Vrolijk
Postadres:Postbus 168, 8330 AD Steenwijk
Bestuurssecretariaat:0521 512 220 of  info@svosw.nl

Meer informatie over het college van bestuur is te lezen in het Handboek Goed onderwijsbestuur.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van het bestuur. Het toezicht is integraal, dus omvat alle aspecten van het functioneren in hun onderlinge samenhang. De Raad van Toezicht houdt niet alleen toezicht op de feitelijke gang van zaken, zoals die zich heeft voorgedaan, maar ook op de strategie en het beleid voor de toekomst. De Raad van Toezicht van SVOSW bestaat uit de volgende personen:

NaamFunctie
Mevrouw G. Tolvoorzitter
Mevrouw S.S. Weistravice-voorzitter
Mevrouw I. Soeterslid
De heer P. van Essenlid
De heer D.P. Halbesmalid

Het uitgangspunt van de Raad van Toezicht is dat het handelen van de raad een toegevoegde waarde heeft voor SVOSW. Meer informatie over de Raad van Toezicht staat in het Handboek Goed onderwijsbestuur.

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Search

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS