School voor iedereen

Geschiedenis

Geschiedenis

De Ambachtsschool

Op 4 november 1901 werd de Vereeniging tot Bevordering van het Ambachtsonderwijs te Steenwijk en Omstreken opgericht, onder voorzitterschap van Jan Hendrik Tromp Meesters, met als doel de oprichting van een ambachtsschool. Men wilde graag een opleiding voor toekomstige ambachtslieden realiseren, omdat de meeste jongens na de lagere school naar de werkplaats van de één of andere werkbaas gingen, maar niets van het werk wisten dat hen te wachten stond. De Ambachtsschool werd in 1903 mede door de financiële inbreng van Jan Hendrik Tromp Meesters gerealiseerd.

 

De HBS

Daarnaast werd er in Steenwijk geijverd om een Rijks Hoogere Burgerschool op te richten. Aangezien er van het Rijk geen financiële medewerking verwacht mocht worden, zou de gemeente zelf voor het onderkomen en de benodigde grond moeten zorgen. De rijke Steenwijker houthandelaar Jan Hendrik Tromp Meesters stelde zich als voorzitter van de Afdeeling Steenwijk van de Vereeniging Volksonderwijs, persoonlijk garant voor de som van f 100.000,- een fabelachtig bedrag in die tijd. In maart 1908 gaf het Rijk toestemming om een Rijks HBS op te richten. De toestemming werd onder meer gegeven vanwege het genereuze aanbod van Tromp Meesters. Men kon beginnen met de voorbereidingen tot de oprichting en bouw van de Rijks Hoogere Burgerschool. Op 17 september 1909 werd de officiële opening van de nieuwe school verricht door de eerste directeur van de school, L. van der Wal.

Jan Hendrik Tromp Meesters heeft de opening niet meer meegemaakt. Hij overleed een jaar eerder op 25 september 1908.

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Zoek

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS