School voor iedereen

Veilige leeromgeving

Veiligheid

Veilige leeromgeving

Wij vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt op onze school en je goed kunt ontwikkelen! Tijdens onze lessen is er aandacht voor elkaar en leren we elkaar te accepteren en respecteren. Het ontwikkelen van een positieve sfeer in de klas/groep en hoe je met sociale media omgaat zijn items die regelmatig terugkomen.

Wij gaan zorgvuldig om met onze leerlingen en we willen klachten zoveel mogelijk voorkomen. Toch kan het voorkomen dat een leerling of ouder het ergens niet mee eens is of vindt dat er iets niet goed gaat. Als er een klacht is, is de coach het eerste aanspreekpunt. Eerst wordt geprobeerd om samen met de betrokkene(n) een oplossing voor het probleem te vinden. 

Voor zaken die een leerling niet met de coach kan of wil bespreken, is er een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon van de school is mevrouw Altena, e-mail: f.b.altena@rsgtrompmeesters.nl.

De externe vertrouwenspersoon is dhr. ds. E. van Veen. Hij is te bereiken via 0521-588568 en/of ericvveen@ziggo.nl

Als een leerling of ouder van mening is dat een klacht niet naar tevredenheid
is afgehandeld, dan is er de mogelijkheid om in beroep te gaan. Bij wie dat moet en op welke manier staat beschreven in onze klachtenregeling.

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Search

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS