School voor iedereen

Kwaliteit en inspectie

Kwaliteit en inspectie

Kwaliteit

De meest eenvoudige definitie van kwaliteit is: doen wat je belooft. Dat proberen we te doen. Onderwijs blijft natuurlijk mensenwerk. Zowel de klant (onze leerlingen) als de dienstverlener (onze docenten) zijn betrokken bij het tot stand komen van onze dienstverlening: goed onderwijs geven in een prettig en leerzaam klimaat. Hieronder vindt u een aantal bronnen die iets van onze kwaliteit zeggen, uitgedrukt in cijfers.

Scholen op de kaart
Politiek, media, mensen op straat: vrijwel iedereen heeft een mening over onderwijs. Gevolg hiervan is: vaak ongenuanceerde en onvolledige verhalen. Scholen hebben daar last van. Scholen op de Kaart wil de regie in de beeldvorming over het onderwijs terugleggen bij de scholen. Via deze site geven scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties. De site is het resultaat van het project Vensters voor Verantwoording. Dat is een project waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, verzameld wordt in één systeem.  

Naar de Scholen op de Kaart voor:

Meer weten?

 

Toezichtkaart en Opbrengstenkaart
Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs is risicogericht. Dit betekent dat de inspectie per school jaarlijks onderzoekt of er risico’s zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. De Opbrengstenkaart is bedoeld voor zowel ouders en leerlingen als scholen. Ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs kunnen nagaan hoe de school van hun kind(eren) presteert. Wat is het percentage zittenblijvers en wat zijn de gemiddelde cijfers voor de eindexamenvakken? Ook voor ouders die een toekomstige school moeten kiezen voor hun kind in groep 8 van de basisschool, bevat de Opbrengstenkaart waardevolle informatie. Met de  ‘Meerjaren opbrengsten VO 2015’ presenteert de Inspectie de gegevens over de schoolresultaten in hun samenhang voor de afgelopen drie schooljaren.

Naar de Toezichtkaart en (meerjaren)Opbrengstenkaart voor:

RSG Tromp Meesters,
MAVO (TL),  HAVO,  VWO

Inspectie

Inspectie van het onderwijs

De inspectie is belast met het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.

Informatie:

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over het onderwijs in het algemeen kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u melden via het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 113111 (lokaal tarief). Informatie over het meldpunt kunt u vinden op www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/Vertrouwensinspecteurs

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Zoek

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS