Schoolleiding

Schoolleiding

Onze schoolleiding

Op de RSG Tromp Meesters, locatie Lijsterbesstraat, hebben wij drie afdelingen, met aan het hoofd een afdelingsleider. De afdelingsleider van onze onderbouw (klassen 1 en 2 mavo, havo en vwo) is Mirjam de Kleijn. De afdelingsleider van de bovenbouw vwo is Lysbeth Brouwer. De afdelingsleider van de bovenbouw mavo en havo is Alie Gerrits. De afdelingsleiders worden aangestuurd door onze rector ad interim, Jan Wiegers. Zowel de rector als de afdelingsleiders zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer van de school.

Op onze locatie Stationsstraat zijn onze afdelingen praktijkonderwijs en PLUS (vmbo met extra ondersteuning) te vinden. De afdelingsleider van het praktijkonderwijs is Ludo Bennen en die van de PLUS-afdeling is Lia Platel (ad interim). Deze afdelingen werken intensief samen met SG Eekeringe. Daar is het vmbo beroepsgericht en ook een mavo-afdeling te vinden.