School voor iedereen

Magister

Magister

Magister

Hieronder staat de belangrijkste FAQ’s (Frequently Asked Questions) over Magister. 

Wat is Magister? 

Magister is ons (webbased) schooladministratie programma van leverancier Iddinkgroup. Hierin houden wij een digitaal dossier bij van onze leerlingen, met bijvoorbeeld de cijfers, de aanwezigheidsregistratie, het leerlingvolgsysteem en de uiteraard de NAW gegevens.

Wat is de relatie met MagisterToDo?

Magister ontwikkelt zich van puur administratiepakket tot een breed pakket met meerdere diensten. Sinds enige tijd biedt Magister ook een planningsinstrument aan. In MagisterToDo is het mogelijk je huiswerk te plannen in Magister. Je kan het opdelen in kleinere stukken en gedaan werk afvinken. In klas 1 en 2 is MagisterToDo beschikbaar voor alle leerlingen. In de hogere klassen in overleg met de coach.  

Hoe kan ik inloggen in Magister?

Inloggen kan door in het menu aan de zijkant op de Magisterknop te klikken. Als ouder/verzorger krijgt u eenmalig, aan het begin van de schoolcarrière van uw kind, een gebruikersnaam en wachtwoord. Ouders/verzorgers die op de “gescheiden ouder” lijst staan, krijgen beiden eigen inloggegevens. Bent u het wachtwoord kwijt, dan kunt u dit opnieuw opvragen via de link “Geen toegang tot je account“. Voorwaarde is dat er een werkend e-mailadres in Magister staat. Bent u ook uw gebruikersnaam kwijt, neem dan contact op met onze administratie.

Nieuwe leerlingen krijgen voor de startdatum de ‘Inlogbrief RSG’ met daarin hun inloggegevens per mail toegezonden. Als leerlingen hun Magister wachtwoord vergeten zijn, kunnen zij ook e-mailen naar de administratie via hun Outlook-account van school.  

Welke gegevens kan ik in Magister zelf wijzigen?

De gebruiker (ouder of leerling) kan zijn mobiele telefoonnummer en zijn e-mailadres zelf wijzigen. Het is belangrijk een werkend e-mail adres in te vullen in Magister. Mocht de gebruiker zijn wachtwoord kwijt zijn, dan wordt dit via de link “Geen toegang tot je account” onderin in het inlogscherm, naar dit e-mail adres gestuurd. Voor overige wijzigingen en verhuisberichten kunt u terecht bij de administratie van de school. 

Waar wordt het e-mailadres in Magister nog meer voor gebruikt? 

We zullen zoveel mogelijk met ouders/verzorgers per e-mail communiceren. Brieven over lesvervanging, uitnodigingen voor een ouderavond en de factuur voor de ouderbijdrage worden per e-mail verstuurd. Hiervoor is het belangrijk dat wij over de actuele mailadressen beschikken. Privacy hebben wij hoog in het vaandel staan. We zullen uw e-mail adres niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven vermeld.

Cijfers in Magister

Magister is een aanvulling op de manier waarop de RSG Tromp Meesters de cijfers met ouders/verzorgers communiceert. De leerling blijft verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn of haar eigen cijfers! Docenten plaatsen de cijfers binnen tien werkdagen na de toets in Magister. De mentor/coach is het aanspreekpunt voor de schoolvorderingen van de leerling! Hoe zwaar de cijfers meetellen staat in de Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA’s). De overgangsregels staan in het bevorderingsreglement. 

Kinderen vanaf 18 jaar hebben het wettelijk recht om ouders geen toestemming te geven om zijn/haar gegevens te bekijken.

Magister 6: web en app  

De volgende Magister apps zijn in de Play- en Applestore te vinden:   

  • Magister 6 app. Deze app is volop in ontwikkeling en er komt steeds functionaliteit bij.
  • Apps van “derden” die lijken op Magister maar niet van de leverancier Iddinkgroup zijn. Het gebruik hiervan is voor eigen risico.


Ziekmelden door ouders/verzorgers via Magister 6 

Om de dienstverlening te optimaliseren en onze bereikbaarheid, met name ’s ochtends tussen 7.30 en 8.15 uur te vergroten, kunt u uw zoon/dochter ziek melden via Magister 6 (of de Magister app). Het telefonisch ziek melden blijft ook gewoon mogelijk. Voor u als ouder/verzorger levert dit het voordeel op dat u zonder in een telefonische wachtrij te komen uw zoon of dochter kunt ziek melden. Het voordeel voor de school is, mits op tijd doorgegeven, dat de ziekmelding direct in Magister zichtbaar is. De docent van het eerste lesuur ziet direct dat een leerling ziek is. Zie de handleiding ziekmelden ouders/verzorgers

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Search

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS