School voor iedereen

Coaching en loopbaanbegeleiding

Coaching en loopbaan-begeleiding

Coaching


Elke leerling heeft bij ons op school een persoonlijke coach. Jouw coach is voor jou en je ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt op school. Je zoekt samen met je coach uit hoe jij het beste leert. Je leert een planning maken om zo te zorgen dat je op tijd begint met je huiswerk. Daarnaast is er aandacht voor hoe jij in je vel zit en ook hoe het contact en de samenwerking met anderen is.

In je lesrooster staan ook coachmomenten. Tijdens deze momenten heb je afwisselend klassikaal, in kleine groepjes of individueel contact met je coach. Twee keer per jaar heb je samen met je ouders/verzorgers een gesprek met je coach, de zogenaamde start- en voortgangsgesprekken. Natuurlijk mogen je ouders/verzorgers altijd contact opnemen met je coach buiten deze gesprekken om.

Je vindt hier snel meer informatie!

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Search

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS