School voor iedereen

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De RSG Tromp Meesters heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt en beslist mee over het te voeren schoolbeleid. Belangrijke onderwerpen voor de MR zijn bijvoorbeeld de besteding van de beschikbare middelen op school en het onderwijskundig beleid.

De MR maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Medezegenschapsraad (GMR), die de belangen behartigt van Simant (Linde College, Stellingwerf College, RSG Tromp Meesters en SG Eekeringe).

De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Afhankelijk van het onderwerp hebben de leden van de MR instemmingsrecht of adviesrecht. Over zaken die leerlingen en ouders direct aangaan, zoals de voorzieningen voor leerlingen, heeft de MR instemmingsrecht.

De MR kent drie geledingen:

  • Personeelsgeleding
  • Oudergeleding
  • Leerlinggeleding

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Zoek

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS