School voor iedereen

Leerlingbegeleiding en ondersteuning

Leerling-begeleiding en ondersteuning

Leerlingbegeleiding 

De RSG vindt een veilig leer- en leefklimaat met aandacht en zorg voor de leerling belangrijk. Voor vrijwel alle leerlingen wordt dit gerealiseerd in de normale klassensituatie, maar er zijn leerlingen die extra hulp nodig hebben. Deze hulp wordt gegeven door de volgende mensen:

 • De ondersteuningscoördinator
 • De orthopedagoog
 • De dyslexiecoördinator
 • De dyscalculiecoördinator
 • Leerlingbegeleiders / Expertiseteam ondersteuning
 • Schoolmaatschappelijk werker
 • De schoolarts en schoolverpleegkundige 
 • De mediators
 • De pestcoördinator
 • Het Zorg Advies Team (ZAT)

Ondersteuning

We bieden de volgende ondersteuningsprogramma’s aan:

 • Sociale Vaardigheidstraining (SoVa)
 • Beter omgaan met faalangst (BOF)
 • Dyslexie & Lees- en spellingsproblemen (LSP)
 • Dyscalulie
 • Pesten: daar doen we wat aan!

Je vindt hier snel meer informatie!

Stationsstraat

0521 – 512 220 (PRO)
0521 – 521 401 (PLUS)

Stationsstraat 40
8331 GK Steenwijk

Lijsterbesstraat

0521 – 514 137

Lijsterbesstraat 1
8331 NS Steenwijk

Postadres

Postbus 168
8330 AD Steenwijk

RSG Tromp Meesters

Volg ons

Copyright © 2021 RSG Tromp meesters, ontwerp en realisatie BijzonderOnline

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS