School voor iedereen

Leerlingbegeleiding en ondersteuning

Leerling-begeleiding en ondersteuning

Leerlingbegeleiding 

De RSG vindt een veilig leer- en leefklimaat met aandacht en zorg voor de leerling belangrijk. Voor vrijwel alle leerlingen wordt dit gerealiseerd in de normale klassensituatie, maar er zijn leerlingen die extra hulp nodig hebben. Deze hulp wordt gegeven door de volgende mensen:

 • De ondersteuningscoördinator
 • De orthopedagoog
 • De dyslexiecoördinator
 • De dyscalculiecoördinator
 • Leerlingbegeleiders / Expertiseteam ondersteuning
 • Schoolmaatschappelijk werker
 • De schoolarts en schoolverpleegkundige 
 • De mediators
 • De pestcoördinator
 • Het Zorg Advies Team (ZAT)

Ondersteuning

We bieden de volgende ondersteuningsprogramma’s aan:

 • Sociale Vaardigheidstraining (SoVa)
 • Beter omgaan met faalangst (BOF)
 • Dyslexie & Lees- en spellingsproblemen (LSP)
 • Dyscalulie
 • Pesten: daar doen we wat aan!

Je vindt hier snel meer informatie!

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Search

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS