School voor iedereen

VWO

Vwo

Gymnasium

Op het gymnasium leer je kritisch denken en analyseren. Je leert goed de link leggen tussen verleden en heden, en verbanden leggen die andere mensen misschien niet zien. Ook vergroot je met de talen Latijn en Grieks je taalgevoeligheid en kennis van de wereld. Met al deze kennis begrijp je de wereld om je heen veel beter. Daar heb je je hele leven lang plezier van! Ook zijn er een hoop praktische voordelen: het leren van andere talen wordt makkelijker, je analyserend vermogen helpt je bij veel vakken en studies, en voor sommige vervolgstudies (zoals geneeskunde, theologie, talen, literatuur en geschiedenis) is het een aanzienlijk voordeel als je Grieks of Latijn beheerst. Als je kiest voor het gymnasium, zit je zes jaar bij ons op school. We bereiden je voor op een vervolgstudie op de universiteit.

Atheneum

Op het atheneum word je, net als op het gymnasium, voorbereid op het hbo of de universiteit. Daarnaast krijg je de ruimte om jezelf op allerlei vlakken te ontwikkelen. Het grootste verschil met het gymnasium is dat je geen Latijn en/of Grieks leert. Als je kiest voor het atheneum, zit je zes jaar bij ons op school. Tijdens de opleiding besteden we volop aandacht aan wetenschappelijke vaardigheden. Zo weet je zeker dat je goed voorbereid bent op een studie aan het hbo of de universiteit.

Bovenbouw

In het vwo bovenbouw dagen we je uit op een hoog niveau te presteren. Bij de schoolexamens stellen we pittige eisen aan kennis en inzicht, zodat je goed voorbereid bent op het centraal examen en op het onderwijs aan universiteit of hbo. Je krijgt veel mogelijkheden om je talenten te ontplooien.

Je kiest voor het vwo als je een diploma atheneum of gymnasium wilt halen. De exameneisen zijn voor beide zesjarige opleidingen gelijk maar op het gymnasium volg je ook de klassieke talen Latijn en/of Grieks. Je hebt al een gymnasiumdiploma als je examen doet in één klassieke taal.

Doordat je op het gymnasium voor de klassieke talen kiest heb je voor sommige vakken wat minder lesuren op het programma staan dan een atheneumleerling. Maar er wordt wel hetzelfde van je verwacht qua kennis. Dit betekent simpel gezegd dat je harder moet werken en het dus ook fijn moet vinden dat dit van je gevraagd wordt!.

Tijdens het derde jaar maak je op zowel het atheneum als het gymnasium een keuze voor je profiel:

  • Cultuur en maatschappij (CM)
  • Economie en maatschappij (EM)
  • Natuur en gezondheid (NG)
  • Natuur en techniek (NT)

In dit jaar wordt ook gewerkt aan zelfstandiger leren studeren. Na je profielkeuze volg je onderwijs in de klassen 4 vwo, 5 vwo en 6 vwo in één of twee profielen. Dit zijn samenhangende vakkenpakketten.

Mevrouw Brouwer is de afdelingsleider van het vwo bovenbouw. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze wordt daarbij ondersteund door twee afdelingscoördinatoren. Dat zijn meneer Ten Kate en meneer Brouwer.

Extra’s

Je krijgt op de RSG Tromp Meesters veel mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen. Dit doen we niet alleen tijdens de lessen, maar ook met extra activiteiten.

Internationaal

In klas 4 vwo kan je kiezen voor een uitwisseling naar een Europees land. Je werkt tijdens de uitwisseling samen met buitenlandse leerlingen in internationale projecten. Je leert zo andere culturen kennen, talen te oefenen en nieuwe landen ontdekken. Ook kan je kiezen voor Versterkt Talen Onderwijs (VTO). Wij leiden leerlingen met speciaal talent voor talen op voor diverse internationaal erkende diploma’s. Voor Engels is dat het Cambridgediploma, voor Frans DELF en voor Duits het Goethediploma.

Olympiadeschool

Onze school is olympiadeschool. Wij bieden je in o.a. 5 en 6 vwo de kans om deel te nemen aan diverse olympiades. Dit zijn wedstrijden in wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en aardrijkskunde. Je kunt je kennis en kunde meten met andere leerlingen in het land. De beste prestaties worden beloond met een certificaat of oorkonde en de allerbeste leerlingen dringen door naar een volgende ronde. Uitzonderlijk getalenteerde leerlingen halen de landelijke finale en zelfs de internationale finale.

Nieuwe vakken

Nieuwe vakken in de derde klas vwo zijn scheikunde en economie. Dit zijn vakken waarvoor een bepaalde mate van abstract denken is vereist. Daarnaast kan je kiezen voor muziek en Spaans. Als je belangstelling hiervoor hebt of als je verder wilt in deze vakken krijg je de gelegenheid deze vakken te volgen en er uiteindelijk ook examen in te doen. Bij het vak maatschappijleer leer je een eigen mening te vormen en te uiten. Er komen verschillende thema’s aan de orde zoals: cultuur, politiek, massamedia en multiculturele samenleving. Maatschappijleer wordt in klas 4 met een cijfer afgesloten en dit cijfer telt mee voor de zak-/slaagregeling. Het vak Culturele Kunstzinnige Vorming is verplicht voor alle leerlingen. Voor dit vak stel je een kunstdossier samen met verslagen van o.a. museum- en theaterbezoek. Naast CKV kun je onder voorwaarden kiezen voor twee andere kunstvakken: het kunstvak Beeldend of het kunstvak Muziek. Leerlingen die zich aangetrokken voelen tot het bedrijfsleven kunnen kiezen voor het vak bedrijfseconomie. Met dit vak verkrijg je kennis over vooral de administratieve kant van organisatieprocessen.

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Zoek

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS