School voor iedereen

Ouderpanel

Ouderpanel

Ouderpanel

Ouderpanels zijn klankbordgroepen voor de afdelingen. Deze panels zijn een belangrijke informatiebron voor de ouderraad. In elk ouderpanel is de ouderraad ook vertegenwoordigd.

Iedere afdeling/leerjaar (zoals bijvoorbeeld het Junior College) heeft een afdelingsleider. De afdelingsleiders praten in het ouderpanel met ouders/verzorgers over hun ervaringen en wensen. Zij komen drie keer per jaar bijeen. Iedere ouder is hier welkom, want de ouderpanels kunnen zeker nog ouders gebruiken.

De ouderpanels komen drie keer per jaar bij elkaar. Bent u benieuwd welke onderwerpen er besproken worden? Naast uw eigen inbreng bespreken we de volgende onderwerpen: invulling mentorschap, resultaten van de klassen over het eerste half jaar, uitwisseling, examenvoorbereiding enzovoort.

U kunt zich aanmelden voor het ouderpanel via de coach van uw zoon of dochter.

Ouders luisteren mee, praten mee, denken mee op de RSG!

Stationsstraat

0521 – 512 220 (PRO)
0521 – 521 401 (PLUS)

Stationsstraat 40
8331 GK Steenwijk

Lijsterbesstraat

0521 – 514 137

Lijsterbesstraat 1
8331 NS Steenwijk

Postadres

Postbus 168
8330 AD Steenwijk

RSG Tromp Meesters

Volg ons

Copyright © 2021 RSG Tromp meesters, ontwerp en realisatie BijzonderOnline

to top

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS