School voor iedereen

Ouderpanel

Ouderpanel

Ouderpanel

Ouderpanels zijn klankbordgroepen voor de afdelingen. Deze panels zijn een belangrijke informatiebron voor de ouderraad. In elk ouderpanel is de ouderraad ook vertegenwoordigd.

Iedere afdeling/leerjaar (zoals bijvoorbeeld het Junior College) heeft een afdelingsleider. De afdelingsleiders praten in het ouderpanel met ouders/verzorgers over hun ervaringen en wensen. Zij komen drie keer per jaar bijeen. Iedere ouder is hier welkom, want de ouderpanels kunnen zeker nog ouders gebruiken.

De ouderpanels komen drie keer per jaar bij elkaar. Bent u benieuwd welke onderwerpen er besproken worden? Naast uw eigen inbreng bespreken we de volgende onderwerpen: invulling mentorschap, resultaten van de klassen over het eerste half jaar, uitwisseling, examenvoorbereiding enzovoort.

U kunt zich aanmelden voor het ouderpanel via de coach van uw zoon of dochter.

Ouders luisteren mee, praten mee, denken mee op de RSG!

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Zoek

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS