School voor iedereen

Info nieuwe brugklassers locatie Lijsterbesstraat

Informatie
voor nieuwe ouders, locatie Lijsterbesstraat

Welkom op RSG Tromp Meesters

Met het vertrek van de basisschool en de start op de RSG Tromp Meesters, locatie Lijsterbesstraat van uw zoon of dochter komt er veel op ouders/verzorgers af. Om het wat overzichtelijk te maken vindt u hieronder de benodigde informatie voor een goede start. Heeft u desondanks vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Mirjam de Kleijn, Afdelingsleider Junior College, m.de.kleijn@rsgtrompmeesters.nl

Ivonne Wessels, Afdelingscoördinator Junior College klas 1, i.r.wessels@rsgtrompmeesters.nl

Informatieavond: 1 juli

Wij maken graag kennis met u en nodigen u uit om op donderdag 1 juli avond voor nieuwe ouders bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst informeren we u over het reilen en zeilen bij ons op school. Aan de orde komen de dagelijkse gang van zaken en de schoolregels, het bevorderingsreglement en de aanspreekpunten op school voor u en uw kind. We kunnen niet alle nieuwe ouders/verzorgers in één keer ontvangen, in onderstaand schema kunt u kijken in welk tijdvak u bent ingedeeld.

19.00 – 19.4520.30 – 21.15
KC Johan FrisoSchool B
KC BernhardKC Willem Alexander
KC ClausschoolSint Clemensschool
Kwadraat afd. ClausOBS Beatrixschool
KC Het KompasOBS De Wegwijzer
OBS De SamensprongDon Bosco
OBS De RolpaalKC Immanuël
KS Schutsluis`t Puzzels Tuk
OBS De DriesprongOBS De Hoekstee
OBS De PunterKC De Vuursteen
OBS De BosrankOBS De Kievitshoek
KC De ArkKC De Bron
KBS Sint BernhardHet Kompas (Meppel)
OBS Gen v.d. BoschDe Sprenge
Commissaris Gaarlandt 
Bs De Lepelaar 

 

Kennismakingsmiddag brugklassers

Voor onze nieuwe brugklassers organiseren we op woensdag 17 juli van 14.00 tot 15.30uur een kennismakingsmiddag. De leerlingen maken dan kennis met hun klasgenoten en de coach, ook krijgen ze informatie om na de zomervakantie goed te kunnen starten. We geven dan ook een lijst met schoolbenodigdheden mee en een brief met informatie over de eerste schoolweek.

Device (laptop)

Digitaal onderwijs is niet meer weg te denken uit het huidige tijdsbeeld. Op RSG Tromp Meesters werken we met boeken én devices, om zo de digitale ontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen.

Meer informatie over het werken met laptops vindt u op de pagina ‘Werken met laptops’

De brochure met alle informatie over het huren of kopen van een device via The Rent Company vindt u hier.

Schoolboeken bestellen

Vanaf 10 juli staat de leermiddelenlijst klaar op de website van onze leverancier Van Dijk en kunnen boeken en andere leermiddelen worden besteld. Zorg ervoor dat dit voor 31 juli is besteld, zodat het pakket voor het begin van het schooljaar binnen is.

Let op: om leermiddelen te kunnen bestellen, heeft u een schoolmailadres nodig. Deze ontvangt u begin juli.

Mobielvrije school

Op dit moment zijn we druk bezig om de plannen rond te maken om in het schooljaar 2024-2025 te starten met een mobielvrije school. We willen met dit plan zorgen voor meer rust en veiligheid binnen de school voor zowel leerlingen als medewerkers. We hopen op meer sociale contacten tussen de leerlingen en op een betere leerstand in de lessen. Kort gezegd betekent dit plan dat de mobiel thuis of in de kluis is gedurende alle lessen en in de pauzes. Hierover volgt te zijner tijd nog meer informatie.

Waarom RSG Tromp Meesters?
Wij kijken naar jouw talent en creativiteit
we bieden keuzemogelijkheden
we stimuleren het stellen van vragen

Waarom RSG Tromp Meesters?
Wij kijken naar jouw talent en creativiteit
we bieden keuzemogelijkheden
we stimuleren het stellen van vragen

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Zoek

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS