School voor iedereen

Belangrijke documenten

Op deze pagina staan de belangrijkste documenten van de school

 

Documenten voor het examen 

In het examenreglement zijn alle spelregels te vinden die gelden bij schoolexamens en centrale examens. Het eerste deel van het examenreglement is het deel dat voor alle scholen binnen de Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland-Weststellingwerf geldt. In dit deel is beschreven wat de algemene regels zijn, wat de taken van een examencommissie zijn, wat de regels en werkwijze van het centraal examen zijn en de regels zijn bij het bepalen van de uitslag, herkansing en diplomering.

Het tweede deel gaat over het schoolexamen. In dit deel van het examenreglement staan algemene bepalingen die betrekking hebben op het schoolexamen omschreven in het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting’ (PTA). Hier vind je een aantal zaken betreffende de herkansingsmogelijkheden, de cijfergeving en overige regelingen. De PTA’s staan hieronder per schooljaar en onderwijstype.

 

Toetsoverzichten

Het overzicht van de toetsen voor de onderbouw hebben we gebundeld in onze Toetsoverzichten onderbouw (TOO’s):

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Zoek

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS