School voor iedereen

Belangrijke documenten

Belangrijke documenten

Op deze pagina staan de belangrijkste documenten van de school

 

Documenten voor het examen 

In het examenreglement zijn alle spelregels te vinden die gelden bij schoolexamens en centrale examens. Het eerste deel van het examenreglement is het deel dat voor alle scholen binnen de Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland-Weststellingwerf geldt. In dit deel is beschreven wat de algemene regels zijn, wat de taken van een examencommissie zijn, wat de regels en werkwijze van het centraal examen zijn en de regels zijn bij het bepalen van de uitslag, herkansing en diplomering.

Het tweede deel gaat over het schoolexamen. In dit deel van het examenreglement staan algemene bepalingen die betrekking hebben op het schoolexamen omschreven in het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting’ (PTA). Hier vind je een aantal zaken betreffende de herkansingsmogelijkheden, de cijfergeving en overige regelingen. De PTA’s staan hieronder per schooljaar en onderwijstype.

  • PTA mavo 2021-2023 (dit PTA geldt als je vorig schooljaar in 3 mavo bent gestart met je Programma van Toetsing en Afsluiting)
  • PTA mavo 2022-2024 (dit PTA geldt als je dit schooljaar in 3 mavo bent gestart met je Programma van Toetsing en Afsluiting)
  • PTA havo 2021-2023 (dit PTA geldt als je vorig schooljaar in 4 havo bent gestart met je Programma van Toetsing en Afsluiting)
  • PTA havo 202-2024 (dit PTA geldt als je dit schooljaar in 4 havo bent gestart met je Programma van Toetsing en Afsluiting)
  • PTA vwo 2020-2023 (dit PTA geldt als je in schooljaar 20/21 in 4 vwo bent gestart met je Programma van Toetsing en Afsluiting)
  • PTA vwo 2021-2024 (dit PTA geldt als je vorig schooljaar (21/22) in 4 vwo bent gestart met je Programma van Toetsing en Afsluiting)
  • PTA vwo leerjaar 4 (dit PTA geldt als je dit schooljaar in 4 vwo zit)

 

Toetsoverzichten

Het overzicht van de toetsen voor de onderbouw hebben we gebundeld in onze Toetsoverzichten onderbouw (TOO’s):

Stationsstraat

0521 – 512 220 (PRO)
0521 – 521 401 (PLUS)

Stationsstraat 40
8331 GK Steenwijk

Lijsterbesstraat

0521 – 514 137

Lijsterbesstraat 1
8331 NS Steenwijk

Postadres

Postbus 168
8330 AD Steenwijk

RSG Tromp Meesters

Volg ons

Copyright © 2021 RSG Tromp meesters, ontwerp en realisatie BijzonderOnline

to top

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS