Ouderraad

Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad van de RSG speelt een belangrijke rol in de medezeggenschap structuur van de school. De rol van de ouderraad kan niet los gezien worden van de ouderpanels en de medezeggenschapsraad.  

De ouderraad staat wat aandachtsveld betreft tussen de medezeggenschapsraad en ouderpanels in. Ze toetst of de dagelijkse praktijk voldoet aan het algemene beleid dat vastgelegd is in overeenstemming met de medezeggenschapsraad. Dit doet de ouderraad via signalen uit de ouderpanels maar ook door eigen waarnemingen te interpreteren en te toetsen aan het vastgestelde beleid.

De leden van de ouderraad delen hun eigen ervaringen en die van anderen in hun omgeving met de school. Ze laten zich informeren over de nieuwste ontwikkelingen en volgen de voortgang op de uitkomsten van de ouderpanels. De ouderraad vergadert zes keer per jaar.

De ouderraad is te bereiken via ouderraad@rsgtrompmeesters.nl 

Ouders luisteren mee, praten mee, denken mee op de RSG!