School voor iedereen

Ouderraad

Ouderraad

Ouderraad

Goed contact met ouders en verzorgers vinden wij belangrijk. Het komt ten goede aan het onderwijs en de leerlingen. Mede daarom hebben wij een actieve ouderraad.

De ouderraad staat wat aandachtsveld betreft tussen de medezeggenschapsraad en ouderpanels in. Ze toetst of de dagelijkse praktijk voldoet aan het algemene beleid dat vastgelegd is in overeenstemming met de medezeggenschapsraad. Dit doet de ouderraad via signalen uit de ouderpanels maar ook door eigen waarnemingen te interpreteren en te toetsen aan het vastgestelde beleid.

De leden van de ouderraad delen hun eigen ervaringen en die van anderen in hun omgeving met de school. Ze laten zich informeren over de nieuwste ontwikkelingen en volgen de voortgang op de uitkomsten van de ouderpanels. De ouderraad vergadert zes keer per jaar.

De ouderraad is te bereiken via ouderraad@rsgtrompmeesters.nl 

Ouders luisteren mee, praten mee, denken mee op de RSG!

Stationsstraat

0521 – 512 220 (PRO)
0521 – 521 401 (PLUS)

Stationsstraat 40
8331 GK Steenwijk

Lijsterbesstraat

0521 – 514 137

Lijsterbesstraat 1
8331 NS Steenwijk

Postadres

Postbus 168
8330 AD Steenwijk

RSG Tromp Meesters

Volg ons

Copyright © 2021 RSG Tromp meesters, ontwerp en realisatie BijzonderOnline

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS