School voor iedereen

Havo

Havo

De havo

Havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt vijf jaar en bereidt jou voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Je kiest in de bovenbouw uit één van de volgende profielen ter voorbereiding op je examen en je vervolgopleiding:

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

Mevrouw Gerrits is de afdelingsleider van de havo bovenbouw. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze wordt daarbij ondersteund door twee afdelingscoördinatoren, mevrouw Tilstra en meneer Beukelman.

Doorstroom tussen onze afdelingen is mogelijk, dus je kunt veel kanten op

Havo bovenbouw

De klassen 3, 4 en 5 havo vormen samen de bovenbouw van de havo. Onder begeleiding van de docenten van het havo-team werk je in deze twee leerjaren aan het behalen van je diploma.

Het derde jaar

Het derde jaar is een soort scharnierpunt in je schoolloopbaan. Er is veel aandacht voor je keuzes voor de toekomst en de voorbereiding op je examen. Je krijgt inzicht in jezelf, je talenten en de wereld om je heen. Zo helpen we je bewust, zelfstandig en met zelfvertrouwen naar je eindexamen!

Hierbij de vier profielen met hun keuzemogelijkheden op een rijtje:

  • Cultuur en maatschappij (CM)
  • Economie en maatschappij (EM)
  • Natuur en gezondheid (NG)
  • Natuur en techniek (NT)


Juiste profiel

Een van de belangrijkste beslissingen die je als leerling in de derde klas havo neemt is het kiezen van het juiste profiel. We beginnen al vroeg in het schooljaar met de voorlichting. Daarnaast werk je in dedecaan.net aan opdrachten om tot een zo goed mogelijke keuze te komen. De hele eerste activiteitenweek staat in het teken van “oriëntatie op de profielkeuze”. Je maakt dan kennis met nieuwe vakken, loopt een dag mee met een beroepsbeoefenaar, werkt in de oriëntatie-doedag aan opdrachten rond de profielkeuze en je ontmoet leerlingen uit de hogere klassen en professionals uit het beroepenveld.

In januari maak je een voorlopige keuze voor je profiel. Daarna gaan we samen met jou en je ouders/verzorgers kijken of dit ook de juiste keuze is voor jou. We kijken bijvoorbeeld naar je cijfers, maar ook naar je mogelijke keuze voor een vervolgopleiding. Je werkt ook aan projecten waardoor je nog een beter beeld krijgt van wat bij je past. In maart maak je dan de definitieve keuze.


Het vierde en vijfde jaar

In 4 havo volg je de vakken binnen het profiel dat je gekozen hebt. Je werkt steeds meer zelfstandig en krijgt hier ook begeleiding in. Je maakt bijvoorbeeld je eigen planning en volgt vakken binnen grotere projecten. De docent is niet meer degene die jou van les tot les aanstuurt maar neemt hij meer de rol van begeleider op zich. In 5 havo staat de voorbereiding op het examen centraal. Na de havo stroom je door naar een hbo-opleiding die bij je past of kun je vwo gaan doen.

Extra’s

Je krijgt op de RSG Tromp Meesters veel mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen. Dit doen we niet alleen tijdens de lessen, maar ook met extra activiteiten. 

Internationaal

In 4 havo zijn de schoolreizen een belangrijke en speciale gebeurtenis in het schooljaar. Je kunt kiezen voor een uitwisselingsreis naar één van onze partnerscholen,  een meer actieve reis als onderdeel van je BSM-programma, of een stedenreis.

Ook kan je kiezen voor Versterkt Talen Onderwijs (VTO). Wij leiden leerlingen met speciaal talent voor talen op voor diverse internationaal erkende diploma’s. Voor Engels is dat het Cambridgediploma, voor Frans DELF en voor Duits het Goethediploma.

Nieuwe vakken

Het vak Culturele Kunstzinnige Vorming is verplicht voor alle leerlingen. Voor dit vak stel je een kunstdossier samen met verslagen van o.a. museum- en theaterbezoek.

Naast CKV kun je onder voorwaarden kiezen voor twee andere kunstvakken: het kunstvak Beeldend of het kunstvak Muziek.

Voor de sportieve talenten en organisatietalenten binnen school is er het vak Bewegen Sport en Maatschappij (BSM).

Leerlingen die zich aangetrokken voelen tot het bedrijfsleven kunnen kiezen voor het vak bedrijfseconomie. Met dit vak verkrijg je kennis over vooral de administratieve kant van organisatieprocessen.

Bij het vak maatschappijleer leer je een eigen mening te vormen en te uiten. Er komen verschillende thema’s aan de orde zoals: cultuur, politiek, massamedia en multiculturele samenleving. Maatschappijleer wordt in klas 4 met een cijfer afgesloten en dit cijfer telt mee voor de zak-/slaagregeling.

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Search

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS