School voor iedereen

Veldwerk Stadsgeografie Groningen 5 havo en 6 vwo

Passend bij het schoolexamen-onderwerp ‘Stedelijke Gebieden’ is er voor de leerlingen aardrijkskunde van 5 havo en 6 vwo op 16 en 17 november 2023 een veldwerk in Groningen georganiseerd. De leerlingen hebben tijdens het bezoek van een wijk in Groningen een buurtprofiel van een bepaalde wijk gemaakt om te bepalen hoe de leefbaarheid van de wijk is. Ze hebben foto’s genomen van de huizen en openbare voorzieningen en tien interviews afgenomen bij bewoners. Hiermee hebben ze inzicht gekregen in de opbouw van deze wijk of buurt en de leefbaarheid. Bij de interviews is gebruik gemaakt van de leefplekmeter waarbij de inwoners op 14 verschillende onderdelen de wijk moesten scoren. Leerlingen hebben met een “geografische” blik naar hun eigen wijk gekeken en kwamen met enthousiaste verhalen terug over de mensen die ze geïnterviewd hebben. Kortom: ”de beste les is een buitenles”.

Met dank aan meneer Beukelman, meneer Elens en meneer Jassies voor de begeleiding.

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Zoek

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS