School voor iedereen

Veldwerk in Steenwijk

Leerlingen uit 5 havo en 6 vwo met aardrijkskunde in hun pakket hebben een veldwerk gedaan. Dit is het verzamelen van gegevens voor onderzoek ‘in het veld’. In het kader van het onderwerp ‘Stedelijke Gebieden’ voor het schoolexamen zijn ze op pad gegaan in Steenwijk. Het originele plan was een bezoek aan de stad Groningen, maar dat kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. Maar gelukkig leent ook stad Steenwijk zich goed voor onderzoek!

De leerlingen hebben tijdens het bezoek aan een wijk in Steenwijk een buurtprofiel gemaakt: hoe is de leefbaarheid van de wijk? Ze hebben foto’s genomen van de huizen en openbare voorzieningen en vijf interviews afgenomen bij bewoners. Hiermee hebben ze inzicht gekregen in de opbouw van deze wijk of buurt en de leefbaarheid.

Bij de interviews is gebruik gemaakt van de leefplekmeter waarbij de inwoners op 14 verschillende onderdelen de wijk moesten scoren. Leerlingen hebben met een “geografische” blik naar hun eigen wijk gekeken en kwamen met enthousiaste verhalen terug over de mensen die ze geïnterviewd hebben. ‘Leuk zo’n buitenles!’

De leefplekmeter

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Search

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS