School voor iedereen

Utku leert medeleerlingen reanimeren

Utku Özmen, leerling in 6 vwo, organiseerde laatst reanimatieworkshops voor leerlingen uit 5 vwo. Voor zijn profielwerkstuk ontwikkelde hij een reanimatiehandboek en tijdens de lessen biologie over de bloedsomloop mocht hij hier les over geven. Eerst kregen de leerlingen een stukje theorie over wat er in het lichaam gebeurt tijdens een reanimatie hoe je moet reanimeren volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad. Om goed voorbereid te zijn op een gelijkwaardige situatie hebben de leerlingen, samen met EHBO’ers van het Rode Kruis, de reanimatietechnieken geoefend op de speciale reanimatiepoppen.

Utku heeft het idee voor zijn profielwerkstuk opgedaan tijdens zijn eigen inzet als eerstehulpverlener. Op school is er tot nu toe geen speciale module over reanimatie gegeven en Utku wil dit graag, in samenwerking met de docenten biologie, een vast onderdeel maken van de lessen. Ook als hijzelf straks van school is. Na afloop van de les hebben de leerlingen een enquête ingevuld en over het algemeen waren ze erg tevreden. Dus met deze eerste workshops is een mooie start gemaakt! Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Zoek

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS