School voor iedereen

Telefoonstoring

We hebben op dit moment een telefoonstoring. Er wordt aan een oplossing gewerkt. Absenties kunnen via email doorgegeven worden: receptie@rsgtrompmeesters.nl.

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Zoek

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS