School voor iedereen

Open Huizen beide locaties

LOCATIE LIJSTERBESSTRAAT

Met een opkomst van ongeveer 300 basisschoolleerlingen was het een geslaagde dag. De leerlingen waren zichtbaar enthousiast en bleven lang hangen bij de verschillende activiteiten. Er was voldoende te zien, doen en horen en ook werden er bij de verschillende vakken en kramen vragen gesteld. Het was een gezellige drukte.

We hopen dat de jonge bezoekers en hun ouders/verzorgers een goed beeld hebben gekregen van onze mooie school en de mogelijkheden die wij bieden om te leren en om talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Voor leerlingen en ouders/verzorgers van groep 8 die niet in de gelegenheid waren om ons Open Huis te bezoeken organiseren we een aantal inloopmomenten op de middagen van 12, 13 en 15 februari en 12 en 13 maart. Er wordt dan een rondleiding gegeven om de sfeer te proeven. Opgeven kan via i.r.wessels@rsgtrompmeesters.nl

LOCATIE STATIONSSTRAAT

Deze locatie kenmerkt zich door kleine klassen en biedt onderwijs aan het Praktijkonderwijs, Praktijkonderwijs-PLUS en vmbo-PLUS. In dit onderwijs ligt een sterke focus op persoonsontwikkeling en socialisatie. Naast algemeen vormend onderwijs is er veel aandacht voor de praktijkvakken. De praktijklokalen aan de Stationsstraat zijn uitgerust met de nieuwste apparatuur om de leerlingen goed, technisch, vormend en verzorgend onderwijs te bieden.

Moderne faciliteiten

Tijdens het Open Huis waren alle ruimten toegankelijk en konden de bezoekers o.a. een kijkje nemen in de volledig uitgeruste keuken, het verzorgingslokaal, de kas, het gymlokaal, de werkplaatsen voor BWI en PIE, de AVO-lokalen en het Tech-lab. In de verschillende lokalen werden diverse activiteiten georganiseerd, waar leerlingen aan mee konden doen en dat werd met enthousiasme gedaan. ‘Zelf maken’ en ‘zelf ervaren’ is de belangrijkste insteek van het Open Huis. ‘Door te laten zien wat de mogelijkheden zijn, wordt het voor leerlingen en ouders een stuk concreter wanneer ze een keuze gaan maken. Wat wij vooral merken is dat leerlingen en hun ouders zichtbaar enthousiast worden van de mogelijkheden die onze locatie biedt, de aandacht voor ons onderwijs en de faciliteiten die we tot onze beschikking hebben’, aldus Lia Platel, directeur RSG, locatie Stationsstraat.

Leerlingen en ouders die het Open Huis op de locatie Stationsstraat gemist hebben, kunnen voor een afspraak en rondleiding contact opnemen met afdelingsleider Praktijkonderwijs, meneer Bennen via r.l.bennen@rsgtrompmeesters.nl

Impressie

locatie Lijsterbesstraat

Impressie

locatie Stationsstraat

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Zoek

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS