School voor iedereen

Open Huis, locatie Lijsterbesstraat


Woensdag 17 januari organiseerde RSG Tromp Meesters, locatie Lijsterbesstraat, haar jaarlijkse Open Huis. De school voor mavo, havo en vwo opende haar deuren voor leerlingen van basisscholen, hun ouders en verzorgers uit Steenwijkerland en omstreken om de sfeer te proeven en een kijkje te nemen achter de schoolschermen.

Gezellige drukte
Met een geschat aantal bezoekers van 300 leerlingen was de belangstelling groot en het was dan ook een gezellige drukte op de gangen, in de aula en bij de diverse activiteiten. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 maakten op meerdere plekken kennis met zowel theoretische en praktijkgerichte vakken en het lichamelijk onderwijs. Daarnaast was er veel aandacht voor de talentprogramma’s kunstlab, sportklas, tech academy, toneel en muziek, compleet met muziekoptredens.

Junior College
Op RSG Tromp Meesters, locatie Lijsterbesstraat, krijgen de leerlingen de eerste twee leerjaren les in een speciaal voor hen bestemde vleugel van het gebouw, het Junior College. Zo kunnen ze op een veilige en relatief rustige manier wennen aan een – voor hen – nieuw schoolsysteem. Ze krijgen de ruimte om in deze nieuwe fase in hun leven een plek te vinden waar ze op een prettige manier leren en hun talent ontdekken.

Sport- & spelmiddag voor groep 8
De sectie Lichamelijk Onderwijs deelde aan jonge sportievelingen een stempelkaart uit voor een sportcircuit, met daarop een QR code. Met deze code kunnen ze zich opgeven voor een sport- & spelmiddag voor basisschoolleerlingen van groep 8, die plaatsvindt op 9 februari van 15.00 tot 16.00 uur.

Ouderavond ‘Kosten van snel geld verdienen’
Ook de actieve ouderraad van de RSG was tijdens het Open Huis vertegenwoordigd, om ouder(s) en verzorger(s) te voorzien van informatie over haar werkzaamheden en de activiteiten die vanuit de ouderraad worden georganiseerd. Zij organiseert o.a. ouderavonden met actuele thema’s die bepalend zijn in het leven van schooljeugd. De volgende activiteit die op de agenda staat is de ouderavond met als thema ‘De kosten van het snel geld verdienen’ i.s.m. Halt. Aan de orde komt hoe de georganiseerde criminaliteit onder jongeren eruitziet en wat de gevaren en gevolgen zijn voor henzelf en hun omgeving. Ook ouders en verzorgers van nieuwe leerlingen zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

We kijken terug op een geslaagd Open Huis, met veel belangstelling en een gezellige sfeer. Voor basisschoolleerlingen die het Open Huis hebben gemist organiseert RSG Tromp Meesters in februari en maart nog enkele inloopmomenten.

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Zoek

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS