School voor iedereen

Op bezoek bij Bijzonder Collecties van de RUG

Een antiek vel papyrus uit Egypte met in het Grieks een belastingaangifte erop. Eén van de alleroudste geschreven teksten in het Fries, uit ongeveer 1150. Een perkamenten handschrift in het Latijn waaruit in een middeleeuws klooster werd voorgelezen en gezongen. De eerste druk van de Ilias van Homerus uit 1488. Allerlei historische kaarten waarop je Steenwijk kunt terugvinden. Dit is een greep uit de schatten die onze gymnasiasten uit klas 4 van heel dichtbij mochten bekijken en zelfs aanraken.

Als vervolg op een geslaagde boekbindworkshop in februari zijn de vierdeklassers met Grieks en/of Latijn in het pakket meegenomen op excursie naar de Universiteitsbibliotheek in Groningen. Adrie van der Laan, conservator van de Bijzondere Collecties van de Rijksuniversiteit Groningen, gaf hen daar een interessante presentatie over ‘zijn’ boeken. Per trein reisden de leerlingen naar de universiteitsstad, waar zij ondanks het onstuimige weer een mooie indruk van hebben gekregen.

Klik hier voor meer informatie over de Bijzondere Collectie van de RuG.

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Search

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS