School voor iedereen

Feestelijke officiële opening pannakooi

Op 10 april is de pannakooi op onze locatie Lijsterbesstraat, aangeboden door de Stichting Vrienden van de RSG, op een feestelijke manier officieel geopend. Voor de gelegenheid was een grote delegatie van oud-rectoren, conrectoren, leraren en familie van Koos Dalstra naar de RSG gekomen. Het programma begon met een toespraak van Paul van den Bergh, waarin hij e.e.a. uitlegde over het ontstaan en doel van de stichting, gevolgd door een woord van mevrouw Jannie Stukker, lid van het bestuur van de stichting. Zij sloot af met de woorden ‘dit is een mooie dag, want wij zijn niet meer nodig’, doelend op het feit dat er tegenwoordig regelingen zijn voor leerlingen die vanwege een financiële situatie niet mee kunnen doen. Vervolgens knipte mevrouw Meinie Dalstra het rode lint door waarmee de pannakooi officieel in gebruik kon worden genomen. Haar inmiddels overleden man Koos Dalstra (oud conrector en interim rector) was de drijvende kracht achter de stichting en had een open hart en blik had voor alle leerlingen van de RSG. De pannakooi is een mooi en blijvend aandenken waar hopelijk veel leerlingen gebruik van gaan maken.

Na de opening gaf Steenwijker freestylevoetballer Bryan den Besten een demonstratie en mochten de aanwezige leerlingen zelf een balletje trappen om de pannakooi in te wijden.

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Zoek

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS