School voor iedereen

Bewust maken gevaren criminaliteit

Vrijdag 10 juni was de lesdag voor 3 mavo anders dan normaal. Tijdens een workshop film editen werden films die gemaakt zijn bij maatschappijleer en CKV bewerkt tot prachtige films met het thema criminaliteit. Wat een creativiteit kwam hier naar boven!

Het andere deel van de dag werd gevuld met een les door Jonathan Martinez van Stichting Waarheid. Jonathan vertelde het verhaal van zijn veelbewogen leven, maar ook wat voor consequenties dit kan hebben. Het levensverhaal in het kort met dank aan Jorn:

‘Hij woonde in Amerika, moest drugs en wapens smokkelen op zijn 13e. Is gevlucht uit een jeugdgevangenis en had een zware jeugd zonder vader. Hij verhuisde drie keer naar een vreemd land en werd daar gepest omdat hij de taal niet sprak. Hij had veel last van groepsdruk, waardoor hij het slechte pad koos. Hij dacht dat dit zijn echte vrienden waren. Hij kreeg gratie van de koningin, waardoor hij zijn leven weer op de rit kreeg en ons nu kon vertellen hoe slecht alcohol en drugs is en wat groepsdruk dan met je kan doen en wat je er juist tegen kunt doen.’

De workshop vanuit de ogen van Delilah: ‘Ik vond de workshop heel leerzaam. Hij vertelde eigenlijk alles wat er fout kan gaan. Vooral op het gebied van groepsdruk. Hij liet je heel erg inzien waar je mee bezig bent en liet je denken ‘hoe wil ik de toekomst zien?’ Hij betrok ons ook in zijn verhaal. Dit zorgde ervoor dat wij de aandacht erbij hielden. Hij vertelde alles op een leuke, maar wel leerzame manier, lachte veel en bracht een leuke sfeer in de klas.’

De doelstellingen van de dag:

• Leerlingen bewust maken van de gevaren van criminaliteit
• Meer inzicht geven in de gang van zaken bij een rechtszaak
• Levensverhaal overbrengen van iemand met een detentieverleden
• Inspireren om prioriteit te geven aan studie, werk en toekomst
• Informeren over groepsdruk, pestgedrag, drugs en VOG

Kortom, een erg interessante dag waarbij alle doelen behaald zijn!

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Zoek

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS