School voor iedereen

Scholierenverkiezingen 14 maart

Op maandag 14 maart organiseert een speciale verkiezingscommissie bestaande uit leerlingen van 4 havo en 4 vwo de Scholierenverkiezingen. Hetzelfde gebeurt op tal van scholen in Nederland. Deze schaduwverkiezingen van de gemeenteraadsverkiezingen geven een indruk hoe de Nederlandse en Steenwijkerlandse politiek eruit zou zien als jongeren het voor het zeggen hadden.

Verschillende activiteiten op school
Op donderdag 10 maart was er van 10.00 tot 12.00 uur een speciale verkiezingsmarkt in de aula. Leerlingen konden in gesprek gaan met de lokale partijen en bepalen welke partij hun voorkeur heeft. Verspreid door school hangen posters met informatie over alle partijen. In verschillende lessen zijn de afgelopen week raadsleden langs geweest om te vertellen over hun ideeën voor Steenwijkerland.

Verkiezingsdag 14 maart
Alle leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om te stemmen. Op 14 maart worden de leerlingen die willen stemmen tijdens een les opgehaald en begeleid naar het stembureau, in lokaal B10. De leerlingen ontvangen bij aankomst in het stemlokaal een stembiljet waarmee een stem kan worden uitgebracht. Net als bij een echte verkiezing moeten de leerlingen zich identificeren met hun schoolpas en wordt nauwkeurig bijgehouden dat zij maar één keer kunnen stemmen.

Uitslag
De uitslag van de RSG Tromp Meesters en die van alle andere deelnemende scholen zal op dinsdag 15 maart omstreeks 17.00 uur worden bekendgemaakt tijdens een feestelijke persconferentie. Daarna wordt de uitslag bekend gemaakt op www.scholierenverkiezingen.nl.

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Search

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS