School voor iedereen

Bezoek Deltion Discover

Op dinsdag 17 mei hebben leerlingen uit 2 mavo en havo een bezoek gebracht aan Deltion Discover in Zwolle. De leerlingen hebben deelgenomen aan drie gekozen activiteiten, waarbij ze kennismaken met vervolgopleidingen op het mbo.

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Search

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS